Atenció a la Diversitat

Fem desdoblaments, grups flexibles, petits grups, treball cooperatiu, adaptacions curriculars ( per sota o per sobre del nivell) i treball d’Excel·lència per tal d’adaptar-nos als ritmes d’aprenentatge dels alumnes.