Treball per projectes

Cada classe, des de I3 fins a 6è, realitza treball per projectes. A EI els projectes tenen a veure amb el nom de la classe, el tema que s’està treballant a l’escola i un que trien els propis alumnes sobre el que més els interessa. A primària el projecte pot tenir a veure amb algun tema que els interessi sobretot de medi natural/social.

Es parteix del que saben els alumnes (“què sabem sobre…”) i es fa tota una tasca amb els nens/es per fer-los notar què volen saber del tema triat (“Què volem saber sobre…”). Un cop els alumnes tenen clar tota la informació que volen saber, es reparteixen les preguntes entre els alumnes de la classe. Cada nen/a  ha de trobar informació només de la pregunta que li ha tocat i ho ha d’explicar a la resta de companys de la classe el dia que li toca exposar. Per explicar aquesta informació els alumnes s’ajuden amb cartolines, dibuixos, fotos, Powerpoints… que es van penjant a la classe o pel passadís. Un cop tots els alumnes han exposat la seva informació, es fan una sèrie d’activitats on els nens/es posen en pràctica el que han après durant el projecte. Finalment es fa la cloenda del projecte amb el “Què hem après sobre…” on els alumnes posen per escrit (pòster, fitxa…) tot el que han après sobre el tema triat