Escola formadora

ESCOLA FORMADORA

Aquesta escola col·labora amb la Universitat de Barcelona formant als alumnes de magisteri en la part pràctica de la carrera. Els nostres Mestres són tutors/es de practiques d’aquests alumnes sent referents de com és la realitat de l’aula i dels nostres alumnes. Aquests estudiants estan durant uns mesos a la nostra escola i formen part del dia a dia de l’aula on fan observació i també participen activament amb el suport i orientació dels nostres Mestres.

Alumnes del Cicle Formatiu de grau Mitjà d’Educació Infantil

Alumnes de Cicle formatiu de grau Superior de Informàtica del IES Torre Roja i del Col·legi Goar.