Hort escolar a 4t

Aquest és el projecte interdisciplinar realitzat pels alumnes de 4t de l’escola. Els nostres alumnes tenen cura de l’hort escolar, però amb la imprescindible col·laboració de l’avi Paco que cada setmana ajuda i explica als nens/es les tasques de manteniment i cura de l’hort. Aquest projecte, com el seu nom indica, a més de la part pràctica de manteniment de l’hort, també està treballat a les àrees de llengua, matemàtiques, medi natural fent activitats de vocabulari, redacció d’un diari de l’hort, fent càlculs del que es necessita d’aigua, d’abonament, etc