Racons

El treball per racons es du a terme a EI i CI amb dues mestres a l’aula. L’objectiu és reforçar i/o presentar nous continguts que per la seva dificultat necessiten una marea de treballar més manipulativa i individualitzada. També és molt important reforçar l’autonomia dels alumnes i d’aquesta manera la seva autoestima

A EI es fan 5 racons, dos dels quals són dirigits per les mestres. Els tres restants són autònoms. Un dels racons sempre és de joc simbòlic. Els alumnes van passant pels diferents racons de manera que al finalitzar la setmana tots han passat per tots.

A CI els alumnes es distribueixen en 5 grups, dos grups tenen activitats dirigides per les mestres i tres activitats són autònomes. Es treballen les àrees de llengua catalana i matemàtiques (Comprensió lectora, expressió escrita, grafisme, càlcul, introducció de la calculadora, tablets… depenent de les necessitats dels alumnes en referència al currículum)