Inicial

Sortides 1r.

DATA HORARI ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
4 d’octubre tot el dia Sortida de germanor a

Can Rigol ( Begues)

11 de desembre matí Assaig del festival a l’Atrium
18 de desembre tarda FESTIVAL a l’Atrium
8 de febrer mati “Benvinguda al rei carnestoltes a Can Xic”
13 de febrer mati “La gallina dels ous d’or” Teatre Atrium
20 ó 21 de febrer mati Activitat d’Educació Física Torre Roja
A concretar mati Petita història dels Mossos d’Esquadra
09-03-18 mati Teatre English a l’escola
A concretar mati “Dansem junts”
A concretar mati “Educació per la mobilitat segura”a l’escola
3r trimestre tarda “Educació per la mobilitat segura”a l’Atrium
30 de maig tot el dia “Itinerari pel Remolar Filipines”

Sortides 2n.

DATA HORARI ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
4 d’octubre tot el dia Sortida de germanor a

Can Rigol ( Begues)

21/22-11-18 mati “El dinar del senyor Amat” Viladecans
11 de desembre matí Assaig del festival a l’Atrium
18 de desembre tarda FESTIVAL a l’Atrium
8 de febrer mati “Benvinguda al rei carnestoltes a Can Xic”
13 de febrer mati “La gallina dels ous d’or” Teatre Atrium
20 ó 21 febrer mati “Jocs del món” a la Torre Roja
09-03-18 mati Teatre English a l’escola
3r trimestre tarda “Cantem junts” al’Atrium