Inicial

1r D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

DATA HORARI ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
4 de novembre tot el dia Sortida de germanor a

Can Rigol (Begues)

5 de desembre matí Assaig del festival a l’Atrium
16 de desembre tarda FESTIVAL a l’Atrium

(entrades per família, preu a concretar)

13 de febrer matí “Cinc històries diferents” teatre a l’Atrium
14 de febrer matí “Goldiloks” teatre en anglès a l’escola
20 de febrer matí “Benvinguda al rei carnestoltes a Can Xic”
27 de febrer matí Activitat d’Educació Física Torre Roja
26 de maig matí “Back to clàssic” música i acrobàcies a l’Atrium
29 maig Tot el dia “Emotion Day”
A concretar matí “Dansem junts”
A concretar matí “Educació per la mobilitat segura”  a l’escola
A concretar matí “Educació per la mobilitat segura”a l’Atrium
5 de juny matí “Itinerari pel Remolar Filipines”

 

2n D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

DATA HORARI ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
4 de novembre tot el dia Sortida de germanor a

Can Rigol (Begues)

A concretar mati “El dinar del senyor Amat” Viladecans
5 de desembre matí Assaig del festival a l’Atrium
16 de desembre tarda FESTIVAL a l’Atrium

(entrades per família, preu a concretar)

13 de febrer matí “Cinc històries diferents” teatre a l’Atrium
14 de febrer matí Goldiloks” teatre en anglès a l’escola
20 de febrer mati “Benvinguda al rei carnestoltes a Can Xic”
27 de febrer mati Activitat d’Educació Física Torre Roja
26 de maig matí “Back to clàssic” música i acrobàcies a l’Atrium
A concretar tarda “Cantem junts” a l’Atrium
29 maig Tot el dia “Emotion Day”