Història

HISTÒRIA DEL CENTRE

El col·legi públic Germans Amat Targa és un centre de dues línies d’Educació Infantil i Primària. El nom de l’escola prové dels germans Amat Targa, veïns de Viladecans, que l’any 1979 van donar els terrenys a l’Ajuntament per construir el Centre. Un d’ells va ser l’arquitecte municipal fins a la seva jubilació. La necessitat de crear aquest centre va estar justificada pel gran nombre d’aules habilitades que l’Ajuntament va haver de llogar per tal d’escolaritzar l’allau de nens i nenes que durant la dècada dels 80 van arribar amb les seves famílies de tot arreu, tant de la resta de l’estat com d’altres països d’Europa. Durant el curs 1983-1984 es va inaugurar l’Escola. Es va omplir amb aules de quart, cinquè, sisè i setè d’EGB. La resta, des de P-4 fins a tercer d’EGB van continuar als locals habilitats. En alguns casos hi havia més de dues aules per nivell. Vam arribar a tenir 16 aules al centre i 16 aules als locals amb una ràtio de 35 nens per classe.

L’ inauguració oficial es va fer el 13 de gener de 1984. Vam comptar amb l’actuació de JOAN MANEL SERRAT que, juntament amb el grup de músics que l’acompanyava, ens va cantar les cançons més conegudes del seu repertori.

inauguracio