L’escola

PROJECTE EDUCATIU:

 • Fomentem una educació integral per adaptar-se a la societat actual.
 • Donem importància a la tolerància i el respecte per la diversitat de cultures.
 • Utilitzem metodologies que afavoreixin la diversitat de ritmes d’aprenentatge: Racons, desdoblaments, tallers, petits grups, treball per projectes, treball cooperatiu, noves tecnologies, padrins de lectura…
 • Afavorim la inclusió dels nostres alumnes.
 • Importància de l’ acompanyament a les famílies i la seva participació en activitats de centre.
 • Comencem l’ anglès a P-4.
 • Cuidem el treball de traspàs dels alumnes de 6è a la ESO i de les escoles bressol a Educació Infantil.
 • Afavorim l’autonomia i les competències bàsiques dels alumnes.

EQUIPAMENTS:

 • Aules de : música, anglès, informàtica, psicomotricitat
 • Ordinadors a totes les clases
 • Tablets
 • Pissarres digitals ( I-4 a 6è)
 • Gimnàs
 • Biblioteca
 • Hort

SERVEIS:

 • Acollida matinal ( 8-9h)
 • Menjador ( cuina pròpia )
 • Activitats extraescolars ( AMPA)
 • Activitats complementàries ( sortides-colònies)
 • Serveis educatius externs: EAP, …
 • Programes específics: Pla Educatiu d’Entorn, Pla de Consum deFruita, Socialització de llibres, Pla d’Impuls a la lectura…

TRETS D’IDENTITAT

 • El principal objectiu que ens proposem és que els nostres alumnes rebin una educació integral per poder adaptar-se a la societat i ser-ne membres actius.
 • Treballem conjuntament amb els pares per tal de formar uns nens i nenes responsables, solidaris i tolerants amb la diversitat de cultures i ideologies de la nostra societat.
 • Per fomentar la relació i obrir la nostra escola a l’entorn realitzem activitats on els nens i nenes es puguin sentir més en contacte amb allò que estan treballant: sortides culturals, lúdiques i colònies.
 • Així mateix celebrem i gaudim de diferents festes tradicionals.
 • Per afavorir els aprenentatges i atendre millor els diferents ritmes evolutius, distribuïm les classes segons les necessitats: grups petits, racons, grups flexibles, tallers …i d’aquesta manera afavorir l’assoliment de les Competències Bàsiques amb bons resultats.