Acollida

Acollida dels nens i nenes al matí:

L’AMPA de l’escola ofereix un servei d’acollida al matí per als alumnes que necessitin fer-ne ús.

Servei de permanències a la tarda:

L’AMPA de l’escola ofereix un servei de permanències a la tarda a partir de les 16,30h.

Trobareu la informació dels preus, inscripcions i horaris al web de L’AMPA de l’escola.