Acollida

Aquest curs 2020-21 s’ofereixen els següents serveis i horaris:

 

Acollida dels nens i nenes al matí:

L’AFA de l’escola ofereix un servei d’acollida al matí per l’alumnat que necessiti fer-ne ús.

Tres torns d’entrada:

7,45 h a 7,50 h

8,15 h a 8,20 h

8,35h a 8,40 h

 

Servei de permanències a la tarda:

L’AFA de l’escola ofereix un servei de permanències a la tarda, després de sortir de l’aula fins a les 18 h.

 

NORMATIVA DE SEGURETAT:

S’organitzarà l’espai, menjador per a primària i gimnàs per a infantil, vigilant que permeti mantenir la distància Interpersonal d’1,5 metres i, quan no sigui possible, tant el responsable de l’acollida com els infants hauran de portar mascareta.
Cada infant haurà d’anar acompanyat per un únic familiar, que no podrà accedir al centre. Abans d’entrar al centre s’haurà de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic i un cop dins haurà de mantenir la distància de seguretat d’1,5 metres amb la resta de persones que estiguin a l’espai d’acollida.
Haurà d’accedir al centre amb mascareta.
Quan finalitzi el període d’acollida, els infants seran acompanyats a la seva zona de referència, i tant els responsables com els infants hauran de portar les mascaretes.

Un cop acabat l’horari d’acollida es ventilarà, netejarà i desinfectarà l’espai.

 

Per a més informació o consultes: 

Angèlica: 615140442 / angelica@naifarlleure.es