Matriculació

A l’hora de formalitzar la matriculació

 • Podeu consultar la informació al web del Departament

  Del 14 al 18 de juny de 2021: matriculació

  Un cop s’ha publicat la llista final d’alumnes admesos en cada centre, comença el període de matriculació dels preinscrits amb plaça assignada.

Per matricular-se cal presentar:

 1. Una fotocòpia del carnet de vacunacions on constin les dosis de vacunes rebudes i les dates corresponents.
  – Si no es té carnet de vacunacions cal presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut amb les dosis de vacuna rebudes I les dates corresponents.
  – Si el nen o la nena no han estat vacunats per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
 2. DNI
 3. Targeta Sanitària o equivalent (MUFACE).
 4.  2 fotografies de carnet actuals del nen/a.