L’escola

Us recomanem que visiteu les diferents pàgines informatives del Centre.

Trets d’Identitat:

L’Escola pretén el desenvolupament integral dels alumnes a partir de potenciar les seves capacitats cognitives, afectives, socials i psicomotrius per tal que, d’una manera progressiva, puguin interactuar en l’entorn de forma responsable i modificar-lo si és necessari.

La nostra Escola vol caracteritzar-se per ser:

Democràtica.

La gestió de l’Escola es fa a través dels òrgans de govern elegits democràticament els quals representen els diferents sectors de la comunitat educativa.

Plural.

L’Escola respecta aquelles creences i corrents de pensament que no contradiuen el marc de la normativa vigent de l’administració estatal i/o autonòmica ni els drets humans universals..

Participativa.

Som una escola oberta, sensible a les inquietuds de l’entorn; disposada sempre a emprendre i/o col·laborar en iniciatives en favor d’una societat més ecològica, justa i solidària.

Educadora per la Pau i la Convivència.

La nostra escola es declara en contra de la violència tant física com verbal. Fomentem el diàleg en considerar-lo fonamental per a la resolució de conflictes individuals i col·lectius, tant en l’àmbit privat com en el públic. Ens posicionem al costat dels moviments socials que procuren la pau.

Aconfessional.

La nostra escola és aconfessional i respecta les creences religioses de tots els membres que componen la comunitat educativa sempre i quan llurs manifestacions no tinguin per objecte l’adoctrinament o siguin motiu de conflicte per a la convivència.

Catalana.

Som una escola catalana i la llengua vehicular entre tots els membres de la comunitat és el català.

Celebrem les festes populars catalanes que marquen la vida quotidiana de la societat que ens envolta.

Sana i Saludable.

L’Escola es caracteritza per esdevenir un entorn que afavoreixi la salut i garanteix el desenvolupament físic, psíquic, afectiu i social dels nens i les nenes.

Respectuosa amb el medi ambient.

Ens proposem aconseguir respecte per a l’entorn més immediat (classe, escola, casa, municipi) i per a l’entorn ambiental. Col·laborem en promoure la conservació del medi ambient.

Educadora en valors.

Vetllem per a que els nens i les nenes desenvolupin tots els valors i les seves capacitats. Potenciem la seva autonomia i responsabilitat amb esperit d’esforç perquè esdevinguin persones solidàries, respectuoses i compromeses en la diversitat.