Apadrinament lector 6è – 1r

 Padrins de lectura

Aquest projecte neix amb l’objectiu de practicar la lectura i d’afavorir la motivació dels petits, per descomptat amb la supervisió de les tutores.
A grans trets, l’experiència consisteix en que els alumnes de sisè ajuden a llegir els companys de primer de forma individualitzada.
A cada alumne de sisè (padrí) se li assigna un alumne de primer (fillol), amb l’objectiu que la lectura d’acompanyament per part del padrí i activa per part del fillol, ajudi a aquest darrer a la consolidació de la lectura.
El padrí assenyala amb el dit el text que el fillol ha d’anar llegint, i l’ajuda en la identificació dels sons i les grafies, en el cas que aquest ho requereixi, de manera que van avançant conjuntament en la lectura del llibre. A banda de l’aprenentatge més mecànic de la lectura, també es treballa la comprensió lectora i el vocabulari, ja que el padrí explica les paraules que no s’entenen i també planteja qüestions referents a la comprensió.
Pel que fa a l’organització de l’activitat: distribuïm el grup de primer A amb sisè A i el primer B amb el sisè B, la durada de l’activitat és de 30 minuts setmanals, dins la classe de biblioteca.
Començarem amb una festa de benvinguda, preparada pels primers, on es coneixeran els padrins i els fillols i es signaran els contractes.
L’activitat es realitzarà en qualsevol racó de l’escola que els padrins trobin agradable i que no porti a la dispersió.
Les tutores de primer i sisè s’aniran passejant pels llocs on es trobin els lectors, que seran fixes, per tal d’assessorar o resoldre els petits problemes que puguin sorgir
Els llibres que llegiran els nens i nenes de primer els triarem les mestres en funció del moment d’assoliment de la lectura que tingui cada petit però, més endavant, quan els padrins coneguin més bé els fillols podran portar contes de casa seva o de la biblioteca i elaborar alguns materials didàctics per tal d’ajudar-los.

Objectius de l’activitat

– Afavorir la relació i comunicació entre l’alumnat de diferents cicles, creant caliu d’escola.
– Afavorir l’aprenentatge basat en l’ajut entre iguals.
– Assumir el compromís i la responsabilitat de vetllar pel benestar i el progrés dels més petits.
– Fer créixer l’amor propi dels alumnes de sisè, fent-los protagonistes del progrés del seu fillol.
– Fomentar actituds d’interès envers la llengua.
– Fer avançar l’aprenentatge de la lectura dels nens de primer.
– Educar en el respecte, tenint en compte les peculiaritats de cada persona.
– Gaudir de l’ensenyament i de l’aprenentatge.

Algunes pautes a seguir pels alumnes de sisè

– Cal prendre’s aquest projecte com un acte de responsabilitat.
– Els padrins han de pensar que mai es sentiran sols, que les tutores, sempre seran al seu costat.
– És molt important el seu ajut, perquè poden fer que els alumnes de primer estiguin més motivats i progressin en la lectura.
– Segons el nivell de lectura del fillol se l’haurà d’ajudar més o menys en el moment de llegir. Llegir un fragment de lectura, fer-lo anar més a poc a poc, etc.
– S’han d’assegurar que el petit entén el que llegeix, no cal anar paraula per paraula, si cal l’alumne de sisè explicarà el text, donarà pistes o posarà exemples per tal que el text quedi entès, també es faran preguntes senzilles de comprensió lectora.
– Els padrins han de tenir present que l’èxit del petit, també serà el seu.
– Cada trimestre els padrins hauran de fer un informe sobre la millora, o no, observada en el fillol/a.

Tenim plena confiança en els nostres alumnes i sabem que tots: pares, mestres, alumnes grans, alumnes petits, ens sentirem orgullosos de l’èxit del projecte.