Calendari escolar

Inici del curs 2021-22:       

13 de setembre de 2021

Vacances:

Nadal: Del 23 de desembre de 2021 al 7 de gener de 2022 (ambdós inclosos)

Setmana Santa: Del 11 d’abril al 18 d’abril de 2022 (ambdós inclosos)

Final de les classes: 22 de juny de 2022

Dies festius de lliure disposició/ festes locals/festes laborals:

11 i 12 d’octubre de 2021

1 de novembre

6, 7 i 8  de desembre de 2021

28 de febrer de 2022

18 de març de 2022

29 d’abril de 2022

Jornada compactada (9h a 13h):

El dia 22 de desembre de 2021 i  del 7 de juny al 22 de juny de 2022.

L’horari lectiu del centre:

Podeu consultar el calendari per imprimir:  Calendari 2021-22

Per a L’alumnat que inicia l’escolarització a P3 s’organitza un breu període d’adaptació que suposa una certa modificació dels horaris dels primers dies de classe, i que es fa saber a les famílies en les reunions prèvies corresponents.