Història

L’Escola Pública Vaixell Burriac de Vilassar de Mar està situada al carrer de l’Arquitecte Eduard Ferrés, 81, dins de la zona denominada Pla de San Joan del Mar.

L’Escola es va fundar l’any 1985 i estava ubicada provisionalment (9 anys) en mòduls al carrer de Colom,  81, en els terrenys anomenats “Les Antenes”.

El curs 1994-95 s’inaugura el nou edifici amb el nom actual (aquest nom va ser escollit per ser el nom de l’últim vaixell construït en les drassanes de Vilassar de Mar i per l’accés a les aules que recorden passarel·les).

 

 burriac