Preinscripcions

Dates de la PREINSCRIPCIÓ del curs 2020-2021:

Calendari  per al segon cicle d’educació infantil i educació primària:

 • Període de preinscripció del 13 al 22 de maig
 • Període de matrícula del 13 al 17 de juliol

Funcionament de la PREINSCRIPCIÓ:

1-TELEMÀTICAMENT: del 13 al 22 de maig. 

En aquest cas no caldrà portar la documentació al centre. La preinscripció es podrà tramitar online, a través del portal preinscripcio.gencat.cat

-Enllaç a la Sol.licitud de preinscripció telemàtica

-CODI DE L’ESCOLA VAIXELL BURRIAC per a omplir el formulari de preinscripció: 08041696 

Caldrà enviar per email el resguard de la sol·licitud telemàtica realitzada i la documentació necessària escanejada o fotografiada a l’adreça de correu de l’escola:  a8041696@xtec.cat

Cal que poseu a l’assumpte de l’email  el nom del vostre fill/a. Des del centre es contestarà  l’email perquè tingueu constància de la seva recepció, com un tipus de resguard.

2- PRESENCIALMENT, de manera excepcional:

Entre el 19 i el 22 de maig. Caldrà demanar cita prèvia al següent enllaç de sol·licitud de cita prèvia (encara no disponible) o bé via telefònica al centre trucant al 93 759 01 85 a partir del dia 13 de maig de 9h a 13h.

-L’horari d’atenció a l’escola serà de 9h a 13h.

– Podeu descarregar en aquest enllaç el Document de sol.licitud de preinscripció curs 2020-21

-CODI DE L’ESCOLA VAIXELL BURRIAC per a omplir el formulari de preinscripció: 08041696 

-Instruccions a l’atenció PRESENCIAL:

El Departament d’Educació garantirà les mesures de seguretat al centre (distància de seguretat, mampares, guants, mascaretes, gel desinfectant, desinfecció diària de l’espai, ventilació, etc…).

 • Al centre ha de venir una sola persona a fer les gestions.
 • Cal portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa.
 • Portar bolígraf propi.
 • Es recomana l’ús de mascareta i guants.
 • No han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes (en aquest cas es pot autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.
 • No és possible realitzar visites als centres.

A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d’empat. Quan el nombre de sol·licituds d’admissió és superior a l’oferta de places s’apliquen, per ordre: els criteris de prioritat específics, els criteris generals i els criteris complementaris.

Aquests criteris, i el barem de punts que tenen associat, permeten puntuar objectivament totes les sol·licituds d’admissió i poder ordenar-les. El barem s’aplica en relació amb el centre demanat en primer lloc i es manté per a la resta de peticions. En les situacions d’empat que es produeixin després d’aplicar aquests criteris, l’ordenació de les sol·licituds afectades es fa per sorteig públic.

Quan finalitzi el període de preinscripció, seguint les directrius del Departament d’Ensenyament, publicarem els resultats de barem provisional en aquest mateix apartat.

Documentació que cal presentar:

El formulari de sol·licitud s’ha de presentar, en tots els casos, acompanyat de la documentació següent:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol.licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys

De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar.

Avís: Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l’evolució de la pandèmia.

 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 29 de maig de 2020
 • Presentació de reclamacions: del 2 al 5 de juny de 2020
 • PODEU CONSULTAR LA LLISTA DE SOL.LICITUDS AMB LA PUNTUACIÓ. Cliqueu l’enllaç:
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 9 de juny de 2020
 • Sorteig del número de desempat: 9 de juny de 2020, a les 11 h
 • PODEU CONSULTAR LA LLISTA ORDENADA DEFINITIVA. Cliqueu l’enllaç.
 • Llista ordenada definitiva: 11 de juny de 2020
 • Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d’ofici): del del 26 al 29 de juny de 2020
 • Oferta final de places escolars: 6 de juliol de 2020
 • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 7 de juliol de 2020

Funcionament de la MATRÍCULA:

Un cop assignat l’alumnat al centre, la matrícula es podrà formalitzar enviant un email a l’adreça de correu de l’escola:  a8041696@xtec.cat  amb tota la documentació requerida escanejada (es respondrà amb un “Rebut” com a confirmació), o bé de manera presencial demanant cita prèvia via telefònica al centre trucant al telèfon de l’escola: 93 759 01 85

-Per a més informació sobre la preinscripció i matrícula per al curs 2020-21 consulteu: Web del Departament

-També podeu trobar informació al web de L’Ajuntament de Vilassar de Mar

DADES DE CONTACTE AMB L’ESCOLA:

-Adreça electrònica: a8041696@xtec.cat

-Telèfon de l’escola: 93 759 01 85

-Codi de l’Escola Vaixell Burriac: 08041696

OFERTA DE LA PREINSCRIPCIÓ:

Clicant l’enllaç podeu consultar l’oferta de places: Mapa escolar de la preinscripció curs 2020-2021