Secretaria. Horari d’atenció

Horari d’atenció a les famílies:

Administrativa Dilluns a divendres

Matins: 9h a 14h

Tardes: 15h a 16,30h

Jornada compactada al mes de juny:

Dilluns a divendres : 8h a 15h

Directora Dimecres:15-16,30h
Cap d’Estudis Dilluns: 15-16,30h
Secretària Dimecres:16-16,30h

Dijous: 8,30-9h

-Podeu concertar les hores d’atenció telefònicament.