INFORMACIÓ IMPORTANT: Ajornament de les preinscripcions i proves de Competències de 6è

-Ajornament de tots els tràmits relacionats amb la preinscripció i matrícula de l’alumnat dels diferents ensenyaments, en totes les etapes.
-Ajornament de les proves d’avaluació de Competències dels alumnes de 6è de primària.

El Departament d’Educació ajorna tots els procediments i tràmits que són de la seva competència, a causa de l’entrada en vigor del Reial decret 463/2020, pel qual es declara l’estat d’alarma pel COVID-19, que preveu la suspensió dels terminis administratius en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Els tràmits i procediments es reprendran quan el Reial decret, i les possibles pròrrogues, quedin derogats.

Us mantindrem informats si es produeix algun canvi.