Interpretació rítmica

Durant aquest trimestre hem après una nova figura rítmica: el contratemps.
Hem estat fent activitats de moviment conscienciació rítmica per arribar a saber interpretar i reconèixer el ritme. Així és com sona la nostra interpretació a dia d’avui:

Interpretació rítmica

Durant aquest trimestre hem recordat els ritmes bàsics que el cus passat vàrem anar interioritzant en moviment.
Hem estat fent activitats de moviment i de conscienciació rítmica per arribar a saber interpretar i reconèixer el ritme. Així és com sona la nostra interpretació a dia d’avui:

Interpretació rítmica

Durant aquest trimestre hem après una nova figura rítmica: les quatre semicorxeres.
Hem estat fent activitats de moviment conscienciació rítmica per arribar a saber interpretar i reconèixer el ritme. Així és com sona la nostra interpretació a dia d’avui: