RITME: El treset

Continuem amb activitats per interioritzar i interpretar amb precisió el ritme de tresets. Aquesta vegada amb aquest exercici. cada cercle és un temps del compàs, caldrà interpretar tresets amb les mans al temps del compàs que diu el Gerard. El resultat ha estat aquest.