TEMPS I CONTRATEMPS

Durant aquest 2n trimestre hem estat treballant el contratemps, entès com a silenci de corxera seguit d’una corxera.
1r hem fet un treball de consciència corporal amb aquest ritme per tal de vivenciar-lo corporalment per després poder interpretar-lo i interioritzar-lo cognitivament.
Ho hem fet així!!!