Normes de funcionament

Normativa menjador

 1. Entrar i sortir del menjador en ordre, sense corre ni cridar.
 2.  Menjar de tot, a un ritme adequat i utilitzar els coberts de forma correcta.
 3. Començar a menjar quan tothom estigui assegut a taula, amb veu baixa, amb la postura correcta (esquena recta), romandran asseguts durant l’hora de menjar, aixecaran la mà per demanar les coses i s’expressaran adequadament ( si us plau, gràcies, bon profit •… )
 4. Seguiran uns bons hàbits d’higiene: fer pipi abans de menjar, rentant-se les mans (abans i després de dinar. i després d’anar al bater) i les dents (després de dinar)
 5.  No alçaran la veu (parlar en un to de veu correcte, sense cridar), ni perdran el respecte als companys ni monitores, en tot el servei de menjador
 6. No llençaran ni faran malbé el menjar.
 7. No s’aixecaran de la taula sense permís.
 8.  Ajudar a les tasques del menjador i participar en l’organització i desenvolupament de les activitats.
 9. Recollir els espais que s’utilitzin.
 10. No treure menjar fora del menjador, ni amagar-lo.
 11.  L’alumnat no podrà accedir a les classes ni passadissos de l’escola durant l’horari del Servei de Menjador.
 12. No en,traran alumnes al menjador que no tinguin permès l’entrada.
 13. Demanar ajuda al monitor/a més proper si els hi sorgeix algun problema o necessitat.
 14. Tindran prohibit:
  • Sortir del recinte escolar sense autorització
  • Maltractar el material i/o les instal·lacions del centre.
  • Jugar a jocs violents i utilitzar pedres, pals, …
  • Qualsevol tipus d’agressió física o verbal.
  • Qualsevol vocabulari intolerable que falti el respecte.

En cas d’incompliment de les normes generals, s’aplicarà la conseqüència corresponent al mateix moment i ho farem constar per escrit per informar als pares. A la tercera incidència es prendran mesures correctores.

Als nens/es de P3,P4 i P5 se’ls hi farà un informe diari, els nens/es de 1r a 6è es farà un informe diari intern, si els pares estan interessats en l’evolució del nen/a al menjador escolar, poden demanar hora a les coordinadores del menjador escolar, si algun dia hi ha algun conflicte amb el nen/a se li farà una nota escrita i/O es demanarà una reunió privada.

Funcionament del menjador

 • Normes de funcionament