Calendari

calendari

Aquest curs, a més de les activitats realitzades el curs anterior, s’iniciaran noves activitats a partir del dia 1 d’octubre i fins al 31 de maig. No obstant, si hi ha un mínim de nens/es interessades en continuar durant el mes de juny, s’allargarà el període d’activitats fins a finalitzar el curs escolar.