L’escola Sant Jordi

L’escola Sant Jordi és un centre públic d’educació infantil i primària de l’Ametlla de Mar, Baix Ebre. És l’únic centre que imparteix aquests ensenyaments al municipi.

És un centre gran, de tres línies, en gairebé tots els ensenyaments d’ambdues etapes.