Normativa

normativa

a) Per participar a qualsevol activitat extraescolar s’ha d’estar al corrent de pagament de quotes.

b) Hi ha un nombre màxim i un nombre mínim per a les activitats extraescolars. Si no s’arriba al mínim de sol·licituds l’activitat pot ser anul·lada o modificada.

c) En les activitats amb llista d’espera, en cas de més de tres faltes no justificades es donarà automàticament de baixa a aquella persona en l’activitat corresponent.

d) La matrícula és viva, mentre hi hagi plaça lliure es pot realitzar la inscripció en qualsevol moment del curs.

e) El pagament del rebut es farà mensualment a inicis de cada mes.

f) Els rebuts retornats pel banc s’hauran d’abonar exclusivament en efectiu, amb un recàrrec de 5€ per la despesa bancària ocasionada.

g) Per donar-se de baixa d’una activitat cal comunicar-ho amb el document corresponent abans del dia 15 de cada mes