La nostra oferta

Patinatge

Balls i ritmes consisteix en treballar la coordinació mitjançant diversos passos de ball que memoritzaran els alumnes i es coordinaran amb la música. Una activitat divertida que permet gaudir del ball de la música.

A final de curs els nens i nenes realitzaran una representació del que es treballarà durant el curs.

Es farà una representació per trimestre: a Nadal, Pasqua i final de curs.

IMPORTANT: Per fer l’activitat es necessitaran patins d’iniciació. (Preu orientatiu: 50 €)

patinatge

P5 a 6è
DIES Dilluns, dimarts i divendres
HORARI de 16.30 h. a 17.30 h.
PREU El preu s’estableix per nombre de dies
PLACES 10- 15

Voleibol

Amb aquest esport, es veu afavorida la coordinació i concentració de l’alumnat. A més, es millora la rapidesa i els reflexes dels nens i nenes.

Durant aquestes sessions de voleibol, els alumnes practicaran els desplaçaments, recepció i control de pilotes tant altes com baixes, el toc de dits, les sacades i les esmaixades. A més aprendran la part tàctica del voleibol amb les corresponents rotacions de posició i la normativa en general.

voleibol

1r a 6è
DIES Dimarts i dijous
HORARI  de 16.30 h. a 17.30 h.
PREU Per determinar
PLACES

 

   .