Activitats extraescolars

PRESENTACIÓ

Des de l’AMPA i l’equip directiu de l’escola Sant Jordi apostem per oferir un servei de qualitat en quant a les activitats extraescolars del centre. És per això que aquest curs, juntament amb ACTIESPORT, empresa de serveis esportius i educatius, oferim un nou ventall d’activitats per als nens i nenes per tal que tinguin l’oportunitat d’escollir entre aquelles activitats que més els hi agradin. Les activitats que actualment s’estan duent a terme a l’escola, seguiran funcionant exactament com fins ara.

En aquest dossier hi trobareu un ventall de noves activitats per als nens i nenes que es realitzaran a partir del dia 1 d’octubre de 2015. Aquesta oferta que es presenta és provisional, en funció de les inscripcions, alguna activitat pot ser cancel·lada o variar el seu horari, d’acord amb les preferències de les famílies, sempre que pugui ser.

El principal objectiu, tant de l’AMPA, de l’equip directiu com d’ACTIESPORT, és oferir una educació amb valors. Per això és important comentar que tots i cadascun des monitors estaran seleccionats per poder oferir, d’aquesta forma, un servei òptim en quant al bon funcionament de l’activitat.

La majoria d’activitats extraescolars són de caire lúdic per respectar la necessitat d’esbarjo dels alumnes després de tota una jornada escolar. L’activitat lúdica ha de ser el millor recurs didàctic per aprendre a ser i per assolir diverses competències bàsiques:

  • Aprendre a aprendre.
  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.
  • Competència artística i cultural.
  • Competència d’autonomia i iniciativa personal.
  • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.
  • Competència social i ciutadana.

Els monitors i monitores són persones amb experiència en el món educatiu i esportiu i tenen la formació necessària per dur a terme les diverses activitats i arribar a assolir les competències.

També us podeu preguntar, quins avantatges comporta una activitat d’aquest tipus per als vostres fills i filles, a banda d’una estona de diversió?

  • La possibilitat de socialització, és a dir, l’oportunitat d’aprendre d’altres maneres i amb altres persones, normes, valors i pautes socials.
  • Trobar nous amics.
  • La relació amb nous referents, noves persones de qui aprendre coses, de qui rebre orientacions.
  • La possibilitat de descobrir nous interessos i habilitats.

Coordinació amb els monitors i monitores i amb l’escola

La coordinació de monitors es realitza de forma interna, amb reunions periòdiques per comprovar que s’estan assolint els objectius plantejats i que tot funciona correctament. De totes formes, si hi ha qualsevol problema o les famílies es volen adreçar als monitors, solament cal que ho sol·licitin a l’AMPA de l’escola, coordinador/a PCEE o a l’empresa ACTIESPORT que gestiona les activitats.

Totes les activitats es realitzen amb la col·laboració de l’equip directiu del centre, el qual facilita les aules i espais per poder-les realitzar.

Totes aquestes activitats estan cobertes per una assegurança de Responsabilitat Civil i assegurança d’accidents.