Cost i pagament del servei

Preus

  • USUARIS ESPORÀDICS:Per als nens/es que es quedin esporàdicament al menjador, el preu és de 6,5O€.

Els tiquets es poden comprar de 9.00 h. a 9.30 h. al mateix menjador escolar.

  • USUARIS FIXES: Per als nens que es quedin al menjador cada dia, el preu fix és de 6,20€En el cas de ser dos germans o més, el preu familiar per alumne és de 6 €
  • USUARIS ADULTS: el preu pel menjar és de 5 €. S’haurà de reservar i pagar el menú de 9.00 h. a 9.30 h. al menjador.

PAGAMENT HORA D’ACOLLIDA: s’haurà de pagar diàriament al menjador de 9.00 h. a 9.30 h. o amb els tiquets d’antelació ( menú + hora d’acollida).

 

Les persones usuàries que per algun motiu (malaltia.indisposició … no puguin fer-ne ús del servei de meniador el dia establert. hauran de comunicar-ho a la coordinadora abans de les 9.30 h. del mateix dia. Per anul·lar la reserva I reintegrar-ne l’import. 

 
Telèfon menjador escolar : +34 606 901 088