AULA DE MATEMÀTIQUES

Des de l’escola es vol donar un aire nou a l’àrea de matemàtiques. Volem que siguin unes matemàtiques molt més manipulatives on l’alumnat tingui un paper molt més actiu dins el seu procés d’ensenyament – aprenentatge. A part de jugar i aprendre també treballem la cohesió, el respecte i l’ús de les normes de cada joc.