Projecte educatiu

Aquest document que aglutina un munt d’intencions i objectius per aconseguir durant l’estada a l’escola de les criatures, que són els vostres fills i els nostres alumnes, no serviria de res si no comptessim amb la vostra COMPLICITAT a l’hora de portar-los a terme. Vosaltres com a pares i nosaltres com a mestres som uns models a seguir com a adults i tenim com a objectiu comú: preparar-los per afrontar l’aventura d’aprendre (educar-los i ensenyar-los).


Ja podeu descarregar el document del PEC a aquest enllaç.