Calendari 2020/21

CALENDARI 20-21

DISTRIBUCIÓ DE TRIMESTRES:

 • PRIMER TRIMESTRE: Del 14 de setembre al 21 de desembre
 • SEGON TRIMESTRE: Del 8 de gener al 26 de març
 • TERCER TRIMESTRE: Del 6 d’abril al 22 de juny

HORARI:
 • Les entrades i sortides de l’escola es faran de manera esglaonada.
 • Les famílies acompanyants heu de quedar-vos a la porta i les mestres acompanyaran als alumnes a l’aula.
 •  

  Les comunicacions a les/els mestres es podran fer a traves del correu electrònic de les /els mestres que us farem arribar a principi de curs o be amb notes a l’agenda a partir de tercer curs de primària.


JORNADA INTENSIVA:

 • Dia 21 de desembre de 2020 de 9h a 13h.
 • Del 7 al 22 de juny de 2021 de 9h a 13h.

DIES FESTIUS:

Els quatre dies festius de lliure disposició, proposats pel Consell Escolar Municipal de Manresa són:

 • Dilluns 2 de novembre de 2020
 • Dilluns 7 de desembre de 2020
 • Divendres 19 de febrer de 2021
 • Divendres 30 d’abril de 2021

COLÒNIES ESCOLARS
 • P4 i P5: 13 i 14 de maig de 2021
 • 1r:
 • 2n:
 • 3r i 4t: 26, 27 i 28 de maig
 • 5è: 12, 13 i 14 de maig de 2021
 • 6è: 16, 17 i 18 de juny de 2021
FESTA DE PRIMAVERA: