Relacions externes

Hi ha una comissió responsable de contactar amb aquelles altres entitats externes de l’escola que relacionades amb el funcionament de la mateixa. Aquestes entitats són:

  • aFFaC: Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya
  • XAFEP Manresa: Un cop al mes ens reunim amb la Xarxa de Famílies de les Escoles Públiques de Manresa, que neix al 2018 com a voluntat d’enxarxar famílies i associacions de famílies de totes les escoles públiques de Manresa.