Comissió de Delegats i Delegades

Aquesta comissió és la més nombrosa, ja que és formada per almenys un pare o una mare de cada classe. La seva feina és actuar d’enllaç entre els mestres i les famílies. Resolen qüestions molt concretes, o problemàtiques que puguin sorgir en el funcionament de la classe. També fan d’enllaç entre les famílies, ja que s’ocupen d’organitzar sortides a llocs d’interès, amb l’objectiu que les famílies es coneguin fora de l’espai de l’escola. A més s’ocupen de dissenyar i posar a la venda les samarretes i altres peces de roba de la nostra escola. Els membres s’elegeixen a les reunions de classe de principi de curs.