Comissió de Mobilitat i Entorn

Aquesta comissió vol millorar la mobilitat d’alumnes, famílies i treballadores de l’escola amb l’objectiu de reduir l’impacte que generen els nostres desplaçaments en la contaminació de l’aire, el soroll, l’accidentalitat i d’altres efectes que redueixen la nostra qualitat de vida, especialment la dels nostres fills i filles.

La millora de la mobilitat que genera l’escola passa per millorar els itineraris a peu i en bicicleta fins el nostre centre, potenciar la utilització del transport públic i intentar reduir al màxim la utilització del cotxe.

Juntament amb la Direcció de l’escola, ens hem incorporat a la Comissió de Camins Escolars de l’Ajuntament de Manresa.

Què estem fent?
La Comissió de Mobilitat de l’AFA està treballant en el següents projectes:

  • Enquesta de mobilitat a les famílies: Al l’inici del mes de març vam realitzar una enquesta via web a les famílies de l’escola per conèixer els patrons de mobilitat de les famílies i alhora veure l’interès de la proposta d’iniciar una prova pilot del servei de monitoratge en bus.
    Vam obtenir retorn de 143 famílies, el que representa el 41% de les 347 famílies de l’escola, repartides entre entre el 10% i el 20% de cada curs.
    El 67% de les famílies enquestades només porten un fill a l’escola mentre que la resta (el 33%) en porten més d’un.
    La majoria dels alumnes (el 65,4 de les famílies enquestades) venen dels barris de la Mion-Puigberenguer (19,9%), Plaça Catalunya (19,9%), Valldaura (12,8%) i Poblenou (12,8%). El 9,9% i el 9,2% provenen dels barris del Passeig i Rodalies i de les Bases, respectivament. La resta de famílies, que correspon al 15,5% provenen de la resta de barris de la ciutat.

Pel que fa al mode de transport utilitzat per anar a l’escola, el principal és el cotxe (65,5%), seguit de l’a peu (51,4%), l’autobús (13,4%) i la bicicleta (0,7%).

Els desplaçaments a peu es divideixen en un 60% a través del c. Núria i un 40% a través del Turó del Puigberenguer, pels camins que hi accedeixen. Pel que fa a l’autonomia dels alumnes per accedir a l’escola, només el 22% dels alumnes de 5è i 6è hi van sols. La resta, que hi van acompanyats, la meitat viuen massa lluny per anar-hi a peu però en un
19% dels casos les famílies consideren que són massa petits per anar-hi sols. Les famílies que accedeixen en transport públic ho fan principalment amb la L3 (82%) i en segon lloc amb la L8 (34%), direcció c. Barcelona (24%) i direcció Pl. de la Creu (10%). La majoria fan servir la targeta T-16 per fer aquests desplaçaments.

Pel que fa a la proposta del servei de monitor a l’autobús, el 58% de les famílies han mostrat interès en fer-lo servir: la meitat el farien servir pel matí i la tarda mentre que un 40% només el farien servir al matí. La majoria de les famílies (58%) utilitzarien el servei cada dia, mentre que un 26% ho farien alguns dies a la setmana i el 16% l’utilitzarien de forma ocasional. De forma que prop de 45 famílies es mostren interessades en fer servir aquest servei a diari. Les línies més properes a les famílies interessades en aquest servei són la L3 (52%) i la L8 (33%), principalment en direcció al c. Barcelona (27%) i en segon lloc en direcció a la pl. de la Creu (6,3%).

Comptatge de persones que van a peu a través del camí que puja del carrer Alcalde Armengou: El comptatge es va fer al llarg dels dies 11 i 26 de febrer. Es mostren els resultats a la taula següent:

Segons les dades de l’enquesta, el 20% de les famílies accedeixen a l’escola a peu per la porta de dalt, el que suposa unes 70 famílies del total de l’escola. El comptatge va donar valors superiors, d’aproximadament 200 desplaçaments diaris donat que es van enregistrar les anades i tornades de les 3 franges d’anada i tornada a l’escola.

Podeu consultar totes les dades de l’enquesta aquí.

  • Camí del carrer de l’Alcalde Armengou: Aquest és un dels principals camins que utilitzen les famílies per arribar a peu a l’escola. Actualment no està en bones condicions i estem treballant amb l’Ajuntament per buscar solucions per millorar-lo.
  • A l’escola en bus: Volem engegar una prova pilot perquè els alumnes puguin accedir a l’escola amb el bus urbà, mitjançant un servei de monitoratge que els acompanya al trajecte i els acompanya fins la porta de l’escola, tant a l’anada al matí com a la tornada a la tarda. Aquest servei ja fa més de 3 anys que funciona a l’Escola Ítaca i volem veure si el podem implementar a la nostra escola.
  • Millora de l’accés del carrer Núria: L’accés a peu per aquest carrer també és molt important i volem demanar a l’Ajuntament algunes millores en la senyalització per fer-lo més segur, repintant els passos de vianants, fent-ne de nous, limitant la velocitat de circulació dels vehicles, etc.

CONEIXEU LA T16?   

Coneixeu la T16? Vine amb BUS URBÀ a l’Escola! 

La T-16, és GRATUÏTA per a tots els infants de 4-16 anys.

Per a més informació i sol·licitud de targeta, clica aquí: T-16 gratuïta