Recordatoris

  • Les famílies NO poden accedir en cotxe al pàrquing interior del centre del c/ Núria: està restringit als treballadors.
  • Pel bon funcionament de les activitats escolars es prega no accedir al centre fins 10 minuts abans de les entrades i sortides dels alumnes.
  • Es recorda que els alumnes no poden quedar sols al centre fora de l’horari lectiu; o bé estan sota el control del monitoriatge o amb les seves respectives famílies.
  • Recordeu que els pares no poden pujar a les aules en horari lectiu. Cal passar per secretaria.
  • Per comunicar-se amb el tutor és preferible fer-ho per escrit (notes escrites o agenda). La comunicació telefònica s’hauria de limitar a les urgències.
  • Els dijous és el dia de la FRUITA. Tots els nens n’han de dur per esmorzar.