LLIBRES DE TEXT

Material escolar:

Part del material que l’alumnat utilitza a la classe, està socialitzat, les despeses que s’originen seran satisfetes a través d’una quota que els pares/les mares han de pagar. Algunes sortides curtes també estan incloses en aquest pagament.

El curs 2012- 2013 a la nostra escola vam engegar un nou projecte de treball a Ed. Infantil prescindint dels llibres i quadernets.

El nostre objectiu és apropar als nens i les nenes de l’escola a un coneixement més vivencial i manipulatiu del món que els envolta.

LLISTAT DE LLIBRES DE TEXT DEL CURS 2018/2019