EQUIP DOCENT

Equip directiu

 • Directora: Anna I. Aso Jaca
 • Cap d’estudis i directora en funcions: Mª José Cabrera Amate
 • Secretari: Javier Llorente Moreno

Horari d’atenció al públic:

 • Dilluns i dimecres de 9 h a 13h i de 15h a 16:00h

Educació Infantil

 • Tutora P3: Elisa Torné Coroleu
 • Tutora P4: Mª Pilar Manzano López
 • Tutora P5: Immaculada Diaz Garcia
 • Mestra de Suport: Meritxell Pérez Mateu
 • Música: Mati Muñoz González
 • Atenció a la diversitat: Mª José Cabrera Amate
 • Anglès: Sandra García Ribes
 • Reforç: Sandra García Ribes i MªJosé Cabrera Amate
 • Vetlladora: Mª Ángeles Corral Hoyos

Cicle Inicial (Educació Primària)

 • Tutora 1r: Mª José Diaz Pla 
 • Tutora 2n:  Isabel García Carballo
 • Música i biblioteca: Mati Muñoz González i Marta Ruiz Martinez (biblioteca de primer)
 • Educació Física: Javier Llorente Moreno
 • Atenció a la diversitat: Mª José Cabrera Amate
 • Anglès: Sandra García Ribes
 • Reforç SEP escolar: Carme Bellosta de Ara, MªJosé Cabrera Amate, Marta Ruiz Martínez i Miriam del Rio Romano
 • Reforç SEP extraescolar:  Mª José Diaz Pla i Isabel García Carballo  (dl, dx, dj de 16:30h-17:30h)
 • Vetlladora: Mª Ángeles Corral Hoyo

Cicle Mitjà (Educació Primària)

 • Tutora 3r: Carme Bellosta de Ara
 • Tutora 4t: Mª Carme Canyelles Ballús
 • Anglès: Mª Carme Canyelles Ballús i Sandra García Ribes
 • Música i biblioteca: Mati Muñoz González
 • Atenció a la diversitat: Mª José Cabrera Amate
 • Educació Física: Javier Llorente Moreno
 • Reforç SEP escolar:  Javier Llorente Moreno, Sandra Garcia Ribes, Marta Ruiz Martínez i Miriam del Rio Romano
 • Reforç SEP extraescolar: Mª Carme Canyelles Ballús, Carme Bellosta de Ara
 • Vetlladora: Mª Ángeles Corral Hoyo

Cicle Superior (Educació Primària)

 • Tutor 5è: Alejandro Mesa Arranz
 • Tutor 6è: Jordi González Oliva
 • Anglès: Mª Carme Canyelles Ballús
 • Educació Física: Javier Llorente Moreno
 • Atenció a la diversitat: Mª José Cabrera Amate
 • Música i biblioteca: Mati Muñoz González
 • Reforç SEP escolar: Carme Bellosta de Ara, Javier Llorente Moreno i Miriam del Rio Romano
 • Reforç SEP extraescolar: Jordi González Oliva i Alejandro Mesa Arranz

Altres serveis

 • Administrativa: Laura Vera – Maria Soledad López Villar
 • TIS (Tècnica Integració Social): Lorena Brugalla – Laura González
 • Psicopedagogia: Núria Aguado. L’escola disposa d’un servei de psicopedagogia que està a disposició dels alumnes. La psicopedagoga està a l’escola els dilluns al matí.
 • Treballador Social: Anna Riopedre. Els Serveis d’Assistència Social del Departament d’Ensenyament actua a través de l’escola en les comissions socials.
 • Assistència social: Román Fitó. Els Serveis d’Assistència Social de l’Ajuntament actuen a través de l’escola en les comissions socials i qualsevol pare o mare que necessiti aquest servei pot demanar-lo a través del tutor/a o la direcció de l’escola.
 • CREDA: Esther RodríguezEls alumnes del centre que tenen problemes auditius o de llenguatge, podrien comptar amb el suport d’assessorament dels especialistes del CREDA.