MISSIÓ DE L’ESCOLA

 • L’escola Montserrat està ubicada al barri de Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat.
 • El centre forma els seus alumnes per tal que adquireixin unes capacitats, unes competències, unes habilitats i uns valors perquè esdevinguin ciutadans tolerants, solidaris, lliures i participatius.
 • El centre tracta d’oferir a les famílies:
  Recursos econòmics, quan siguin necessaris (per tal de fer efectiu el principi d’igualtat d’oportunitats).
 • Assessora i demana la seva col·laboració en el procés de formació dels alumnes.
  Dinamitza plans socioeducatius comptant amb la seva col·laboració.
 • L’equip directiu del centre té com a missió generar un entorn de treball, en el qual els mestres estiguin motivats, millorin la seva formació professional, participin i s’impliquin en el funcionament del centre (el compromís).
 • El centre assumeix els objectius prioritaris del Departament d’Ensenyament:
  L’increment dels resultats educatius.
  La millora de la cohesió social.