ANGLÈS

  • A la nostra escola des del curs 2013-2014 vam començar l’experiència d’iniciar la llengua anglesa a P3. Els nens tenen el primer contacte amb la llengua extrangera mitjançant el joc i les rutines diàries. Tot a nivell oral.
  • Durant els cursos 2014-2015 / 2015-2016 / 2016-2017 hem impartit l’assignatura de coneixement del medi natural en anglès a 3r i 4t de primària. Aquesta activitat forma part de l’experiència CLIL.
  • A partir del curs 2017-2018 l’escola treballarà el coneixement del medi natural i social a partir de projectes on s’inclouran activitats en llengua anglesa.
  • L’escola va tenir un PELE (Projecte Experimental de Llengües Estrangeres) durant els cursos 2007-2010.

ingles