RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES

A l’inici del curs, finals de setembre, es fa una reunió dels pares i mares amb els tutors/es dels diferents cursos, a fi de tractar els principals aspectes de funcionament i dinàmica dels diferents grups. Al mateix temps, s’acceptaran les idees i suggeriments dels pares i mares.

El dia de visita de pares i mares és el dijous al migdia. De les 12.30h a les 13h. Caldrà concertar l’entrevista prèviament.

Tots els pares rebran al llarg del curs els següents informes:

  • Educació Infantil: 2 informes.
  • Educació Primària: 3 informes.

Després del lliurament del 1r informe, al mes de gener, cada tutor/a farà una entrevista amb els pares i les mares per comentar-lo.

El darrer informe, a més, es lliurarà en mà a les famílies mitjançant una entrevista a finals de juny de 2017.