ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

L’AMPA de la nostra escola organitza diferents activitats extraescolars.

Durant el curs 2017-2018 s’oferten les següents activitats extraescolars pels alumnes del centre.

Per a més informació dirigiu-vos a la web de l’AMPA o personeu-vos a les oficines situades a l’escola, a l’edifici de primària.

http://www.ampamontserrat.cornella.ppe.entitats.diba.cat/