ESCOLA VERDA

L’escola Montserrat vol innovar, incloure, avançar, sistematitzar i organitzar accions educatives que tinguin com a finalitat afrontar, des de l’educació, els nous reptes i valors de la sostenibilitat. És per això que hem treballat de valent per formar part de la XARXA D’ESCOLES VERDES DE CATALUNYA. El  dia 23 de novembre de 2011 ens van lliurar la placa de reconeixement i el dia 26 de gener de 2018, de nou ens van lliurar el nou distintiu d’escola verda i la nova placa d’escoles per a la sostenibilitat (XESCO).
Volem que el nostre alumnat, com a futurs ciutadans i ciutadanes, assimilin els valors i les accions que contribuiran a la formació d’una societat socialment més justa i ecològicament més equilibrada.
També hem creat un equip dinamitzador: la comissió ambiental que vetllarà pel compliment del programa.

Des del curs 2013-2014 l’escola forma part del programa Euronet 50/50 d’estalvi energètic.

escola-verda