Preinscripció i matricula curs 2021-2022

Preinscripció

Abans de presentar la sol·licitud de preinscripció, recomanem consultar la informació següent:

 

Presentació de la sol·licitud de preinscripció (del 15 al 24 de març):

A partir d’aquest curs totes les preinscripcions són en format telemàtic, per tant, no hi ha la possibilitat de full de preinscripció en paper i no cal lliurar cap documentació presencialment al centre educatiu que indiqueu en primera opció. Hi ha dos tipus de sol·licitud: la sol·licitud electrònica (cal identificació digital) i la sol·licitud en suport informàtic (sense identificació digital).

A la sol·licitud de preinscripció has d’adjuntar-hi la documentació d’identificació o de criteris que correspongui. La documentació que no hagis pogut adjuntar durant el període de presentació de sol·licituds, la pots afegir del 25 al 26 de març.

 

ACCÉS A LA SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ EN LÍNIA

 

Informacions i/o recomanacions:

  • El codi de centre del nostre centre és 25000468, el necessitareu per indicar a quin centre voleu preinscriure-us.
  • Per a la preinscripció d’alumnes a P3 o d’alumnes que mai han estat escolaritzats a Catalunya, el camp de l’identificador de l’alumne l’heu de deixar en blanc.
  • Per a la preinscripció d’alumnes ja escolaritzats a Catalunya, heu de demanar al vostre centre actual el Núm. d’Identificació de l’alumne a RALC per poder lligar la sol·licitud al seu expedient acadèmic i personal. També el podeu consultar en aquest enllaç: http://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne.
  • Només s’ha de presentar una sola sol·licitud i indicar-hi per ordre de preferència els diferents centres als quals us interessa inscriure la vostra filla o fill.
  • Cenyiu-vos al calendari establert, lliurar la sol·licitud o la documentació fora de termini us fa perdre tots el drets d’adscripció amb el risc que això comporta de quedar-se sense plaça al centre.

Per a qualsevol dubte, informació o aclariment, del 15 al 24 de març podeu posar-vos en contacte amb nosaltres trucant al 973 73 64 64 de dilluns a divendres de 9 a 13 i de 15 a 16.30 h, i us ajudarem a complimentar el procés.

Trobareu tota la informació sobre criteris, calendari i la resta d’informació respecte el procés de preinscripció a la pàgina web https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici/

 

 

 

Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional (19 d’abril):

Un cop acabat el període de presentació de sol·licituds, els centres educatius estudien cadascuna de les peticions que han rebut: n’analitzen les dades, els criteris de prioritat que les famílies demanen que es tinguin en compte, i també els documents justificatius. Tot seguit, publiquen la llista de sol·licituds amb els barems provisionals. En aquesta llista hi ha les sol·licituds ordenades alfabèticament amb la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem.

Si detectes alguna errada o anomalia en el barem assignat, del 20 al 26 d’abril pots presentar una reclamació.

 

Llista de sol·licituds amb el barem, un cop resoltes les reclamacions (30 d’abril):

Un cop resoltes totes les reclamacions presentades, el centre publica la llista definitiva de sol·licituds amb la puntuació i el número de desempat corresponent.

 

Sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts (5 de maig):

El nombre de places a cada centre educatiu és limitat. Si el nombre de peticions supera el d’alumnes que l’escola pot acollir, cal aplicar un sistema de desempat entre les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Per fer-ho, s’obté un número per sorteig a partir del qual s’ordenen totes les peticions empatades en punts, tenint en compte el número de desempat que s’ha assignat a cada sol·licitud. El sorteig tindrà lloc a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d’Educació (Via Augusta, 202, Barcelona).

Llista definitiva amb les sol·licituds ordenades (7 de maig):

Després del sorteig, s’elabora la llista de sol·licituds per a l’assignació de places. Per fer aquesta llista, en primer lloc es té en compte l’alumnat amb necessitats educatives específiques; després, la resta d’alumnes, tenint en compte les puntuacions de cada sol·licitud, de més a menys.

 

Ampliació de peticions de preinscripció per a alumnes sense plaça assignada a cap centre (del 26 al 28 de maig):

Si no s’ha obtingut cap plaça en els centres demanats i es tracta de sol·licituds en les quals s’ha marcat expressament que es vol una assignació d’ofici, durant aquest període es poden ampliar les peticions originals i demanar places en centres que en tinguin de disponibles un cop fets els processos d’assignació.

Després d’aquesta ampliació de la sol·licitud, es fa l’últim procés d’assignació tenint en compte aquestes peticions ampliades.

Llista d’alumnes admesos i llista d’espera (7 de juny):

 


Matrícula

Del 14 al 18 de juny.