Preinscripció i matrícula curs 2020-2021

Preinscripció

A partir del 13 de maig i fins el 22 del mateix mes es podrà dur a terme la preinscripció escolar per als ensenyaments de segon cicle d’educació infantil i educació primària. Un procés que enguany, a causa de les circumstàncies extraordinàries per la covid-19, es promou l’ús de la sol·licitud en suport informàtic i tindrà uns dies específics per atendre les preinscripcions presencials.

Abans de tramitar la preinscripció, recomanem consultar la informació següent:

 

 

Preinscripció telemàtica (del 13 al 22 de maig):

S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per utilitzar el formulari telemàtic i enviar la documentació necessària -escanejada o fotografiada- mitjançant un correu a l’adreça c5000468@xtec.cat

Aquí podeu consultar i descarregar la documentació necessària que cal presentar.

Per a qualsevol dubte, informació o aclariment, a partir del 13 de maig podeu posar-vos en contacte amb nosaltres mitjançant:

  • Un correu a la bústia electrònica c5000468@xtec.cat.
  • Trucant al 973 73 64 64 de 9 a 13 h.

 

 

Preinscripció presencial (de manera EXCEPCIONAL del 19 al 22 de maig):

De manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació telemàtica. Per a fer-ho, a partir del 13 de maig caldrà demanar cita prèvia mitjançant:

S’haurà de portar la documentació de l’alumne per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud de preinscripció i els documents de centre emplenats des de casa.

Aquí podeu consultar i descarregar la documentació necessària que cal presentar.

 

IMPORTANT:

Al centre hi ha d’anar a fer les gestions, preferiblement, una sola persona amb mascareta, guants i el seu propi bolígraf.

No poden acudir les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes. En aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

 

 

Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional (29 de maig):

En aquestes llistes trobareu les sol·licituds de preinscripció ordenades alfabèticament amb la informació sobre la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem. Si la sol·licitud no s’ha puntuat correctament o hi ha alguna errada en les dades es pot presentar una reclamació a la bústia electrònica c5000468@xtec.cat.

El centre respondrà al correu com a justificant de recepció de la reclamació.

De manera puntual, es podrà demanar cita prèvia al centre a través de l’eina corporativa o per telèfon per anar a fer el tràmit presencialment.

Un cop resoltes les reclamacions, les llistes es tornen a publicar amb la puntuació de cadascuna i el número aleatori assignat a cada sol·licitud (serveix per a l’ordenació en cas d’empat).

 

 

Llista de sol·licituds amb el barem, un cop resoltes les reclamacions (9 de juny):

Llista definitiva amb les sol·licituds ordenades (11 de juny):

Les sol·licituds s’ordenen segons els criteris de prioritat, la puntuació definitiva i el número de desempat.

 

Llista amb l’assignació de places i llistes d’espera (7 de juliol):

Cada centre publica la llista d’alumnes admesos al centre i la llista d’alumnes que s’hi han preinscrit, però que tenen un altre centre assignat. Si el centre no ha pogut atendre totes les sol·licituds, també publica la llista d’espera.

La llista d’espera està formada per totes les sol·licituds que han demanat el centre en primera opció o posteriors, sempre que no tinguin assignada una petició d’ordre anterior (per tant, prioritzada pel sol·licitant). La llista s’ordena per ordre de petició, la puntuació definitiva i el número de desempat.

 

 

Matrícula

Del 13 al 17 de juliol.