HORES D’ATENCIÓ DE L’EQUIP DIRECTIU

CURS 2017-18

Càrrec Nom Dia i hora d’atenció
Directora Rosa Lemos i Baiges Dimarts de 10 a 11 h
Cap d’estudis Gemma March i Cuadras Dimecres de 12:25 a 13:25 h
Secretària de direcció Núria Clopés i López Dilluns d’ 11:25 a 12:25 h
Coordinadora Pedagògica Núria Mir i Puntí Dimarts de 16 a 17 h