COMUNICAT DEL CENTRE

La direcció del centre, el professorat i el personal d’administració i serveis ens afirmem en la defensa dels valors democràtics i apostem pel respecte al pluralisme ideològic, polític, religiós, cultural i filosòfic.

Estem compromesos a fomentar entre els nostres alumnes els valors de la solidaritat, el respecte als altres, l’actitud de diàleg, l’esperit crític, la responsabilitat i la tolerància.

Refermem el nostre compromís amb la llengua i la cultura catalana i el compromís amb l’avenir del nostre país.

Aquest compromís ens du com a centre docent a reprovar totes les actituds contràries a aquests valors i, a donar suport a aquells actes o manifestacions a favor de les llibertats i els drets dels ciutadans del nostre país.