Organigrama

L’Institut Sunsi Móra utilitza l’estructura line-and-staff organizational style (un estil de línia i personal organitzat) de manera interna per a implementar una Direcció pedagògica. Encapçalant l’Equip de Direcció pedagògica, com a unitat corporativa, tenim la figura CEO (chief executive officer) que recau en Jordi Canalda, que assumeix les tasques més endavant detallades; just per sota, els altres tres membres de la Direcció assumeixen, de manera distributiva, les funcions de “manager”, conformant el que nosaltres anomenem Gabinet d’orientació i innovació pedagògica. Aquest Gabinet es centra en la implementació d’aspectes didàctics que recauen en els càrrecs de Cap d’Estudis i Coordinació Pedagògica, centralitzant la part gestora en la figura de l’administratiu supervisat per Direcció. Com es veu, no es centra només en la figura gestora, sinó que té en la innovació pedagògica un dels pilars necessaris per garantir l’èxit i qualitat pedagògica del nostre centre .A continuació, els gerents de cada àmbit esdevenen els motors propulsors de la línia pedagògica del nostre projecte, fent-ho extensiu a la resta del professorat a partir de la consolidació del treball per àmbits específics i propis de l’Institut Sunsi Móra. Existeixen tres àmbits principals. Aquest any hem canviat el nom de l’àmbit XMAT per STEM tot seguint la línia pedagògica de la nostra modalitat de batxillerat.

  1. Àmbit STEM (Science, Technology , Engineering and Math)
  2. Àmbit DART ( descobrim l’art)
  3. Àmbit CNH (construïm nous horitzons)