Organigrama

L’Institut Sunsi Móra utilitza l’estructura line-and-staff organizational style de manera interna per implementar una Direcció pedagògica. Jordi Canalda encapçala l’Equip de Direcció pedagògica; just per sota, els altres tres membres de la Direcció assumeixen, de manera distributiva, les funcions de “manager”. Aquesta estructura es centra en la implementació d’aspectes didàctics que recauen en els càrrecs de Cap d’Estudis, Coordinació Pedagògica i Secretaria, centralitzant la part gestora en la figura de l’administrativa supervisada per Direcció i Secretaria. És una estructura que no es centra només en la figura gestora, sinó que té en la innovació pedagògica un dels pilars necessaris per garantir l’èxit i qualitat pedagògica del nostre centre .A continuació, els team leaders (gerents) de cada àmbit esdevenen els motors propulsors de la línia pedagògica del nostre projecte, fent-ho extensiu a la resta del professorat a partir de la consolidació del treball per àmbits específics i propis de l’Institut Sunsi Móra. Existeixen tres àmbits principals. 

  1. Àmbit STEM (Science, Technology , Engineering and Math)
  2. Àmbit Humanístic (llengües i socials)
  3. Àmbit d’Expressió (ViP, música i Educació Física)