Trets d’identitat

MISSIÓ

Som un centre públic, innovador i en canvi permanent que aposta per la cohesió, l’equitat i la qualitat pedagògica. Un centre sorgit de la necessitat de canvi metodològic amb el ferm propòsit de promoure el desenvolupament personal de tota la comunitat educativa així com la seva autonomia per tal de formar professionals i ciutadans responsables, crítics i compromesos amb la societat.

VISIÓ

La visió del nostre centre va orientada a aconseguir fer front als reptes i habilitats del segle XXI incorporant models d’aprenentatge global, que reforcin les habilitats de les Intel·ligències Múltiples, el treball cooperatiu i l’ús quotidià de les llengües estrangeres per tal que el nostre alumnat pugui desplegar tot el seu potencial.

Volem donar resposta als reptes del futur  treballant conjuntament amb l’alumnat i les famílies i creant espais que afavoreixin l’autonomia, la confiança, el respecte, la motivació i la innovació.

Volem donar continuïtat a un model que dóna resposta a les necessitats de la societat actual. Volem avançar el rol estratègic de l’alumnat, perquè aquest se’l faci seu abans d’entrar al món laboral.

Volem establir una visió holística de l’educació, aconseguint una profunditat enfront de l’acumulació de continguts.

Volem potenciar la vocació internacional, plurilingüe i global del nostre alumnat, a partir de l’essència local.

VALORS

El nostre centre està fermament compromès amb la cultura de l’esforç, amb la responsabilitat, amb el treball en equip i amb la curiositat. Fomentem les ganes d’aprendre i d’emprendre tot potenciant la cultura de l’excel·lència.