Projecte de Direcció

El projecte de direcció és un document bàsic de gestió del centre docent i un instrument de le seva autonomia: en desplega el projecte educatiu, en quantifica i temporitza les millores i en vincula l’acció dels òrgans unipersonals i col·legiats.

Cliqueu per descarregar-vos el Projecte de Direcció.