Pla TAC

El Pla TAC és un instrument per formalitzar la governança de la tecnologia en el marc de l’autonomia de centre i del Projecte Educatiu. El concepte governança aplicat als centres educatius és una forma de direcció on la presa de decisions es fa a partir de la responsabilitat compartida en diferents àmbits: equip directiu, coordinació pedagògica, coordinació TAC, caps de departament,
consell escolar, AMPA, etc. És a dir, que la concepció i l’aplicació del Pla es va elaborant i gestionant de forma capil·lar per tal d’involucrar tota la comunitat educativa.

Cliqueu per descarregar-vos el Pla TAC del nostre centre.