Secretaria

  • Horari d’atenció al públic: Dilluns a Divendres de 9:00 a 14:00 h
  • Tràmits: sol·licitud de certificats, còpies de butlletins de notes, etc.
  • Preinscripció i Matrícula
  • Documents (autorització de sortides, ús de serveis digitals, etc.)
  • Beques i ajuts
  • etc.

Si voleu posar-vos en contacte amb nosaltres, dirigiu-vos a administracio@institutdecanet.cat